เครื่องรีดฟิล์มไวแสง LAM-150

คุณสมบัติทั่วไป
  สามารถปรับความเร็วในการรีดได้
  สามารถปรับและควบคุมอุณหภูมิในการรีดได้ ทำให้ Dryfilm ติดกับแผ่น PCB ได้ดี
  ความกว้างสูงสุด 8"