เครื่องเจาะและเซาะร่องแผ่นวงจรพิมพ์ NCX-335

  ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Vcam
  รับข้อมูลผ่าน Serial Port RS-232C
  ขนาดพื้นที่ทำงาน 35 ซม. X 35 ซม.
  เคลื่อนที่ด้วย Stepping Motor และ Ball Screw
  หัวเจาะความเร็วรอบสูงถึง 10,000 รอบต่อนาที
  ความละเอียด 0.025 มม. (25 ไมครอน)
  ขนาดดอกสว่านใหญ่สุด 6.0 มม.
  ขนาดดอกสว่านเล็กสุด 0.7 มม.

อุปกรณ์เสริมพิเศษ
  เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุม
  เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า

คุณสมบัติทางเทคนิค
  ความกว้าง x ยาว x สูง : 550 x 760 x 600 มม.
  แรงดันไฟฟ้า : 220V 50Hz
  กำลังไฟฟ้าสูงสุด : 1,000 W.